2020 – 2021

Vzdelávací program podporený Zeleným vzdelávacím fondom realizovalo občianske združenie huba o.z. v rokoch 2020 – 2021. Projekt bol z dôvodu pandemických opatrení posúvaný až do jesene 2021

Workshop 1 – strechy Valentovce – klampiarsky / tesársky

17.10.2020

V rámci tohto workshopu sa nanovo robila strecha na starej drevenici v obci Valentovce. Princíp workshopu bol postavený na tesárčine, tradičné remeslo, ktoré stále pokračuje. Sústredili sme sa ale na pôvodné techniky a ich súčasnú adaptáciu s použitím súčasných technológií a nástrojov. Podstatné bolo aj to, ako presne vymeriavať nový krov na pôvodnej krivej konštrukcii stien drevenice, ako poskladať jednotlivé rámy krokiev, ako pokračovať s debnením a tiež zhotovenie vikiera. Účastníkov bolo 10 v priebehu troch dní. 

Nasledovalo niekoľko ďalších nezávislých workshopov mimo projektu Zeleného vzdelávacieho fondu, kde sme riešili tradičnú klampiarinu, položenie štvorcových plechových šablón, riešenie detailov, ako nadpájať jednotlivé plechy, ako ich ohýbať a upravovať.


Workshop 2  – koreňová čistička Gelnica

5.6.2021

Tento workshop bol zameraný na konštrukciu alternatívneho spôsobu čistenia odpadových vôd z rodinného domu. Skúsený tvorca koreňových čističiek a lektor tohto workshopu Dušan Krivošík spolu s domácim Palom Stranovským vytvorili koncept čističky s minimálnymi nákladmi na výrobu. Hlavné časti čističky boli skonštruované zo starých vaní, ktoré domáci zbieral a hľadal po okolí pár rokov. Tie sa naplnili kamením z časti kúpeným (dunajský kameň) v stavebninách a časti nájdených a donesených z okolia domu. Do tohto kamenia boli nasadené rastliny tiež z okolia domu, ktoré svojimi koreňmi čistia vodu. Systém bol navrhnutý a nainštalovaný tak, že odpadová voda postupne prešla všetkými vaňami, kde sa postupne čistila a nakoniec bola zhromažďovaná v poslednej vani, z ktorej sa potom využíva na polievanie rastlín. Okrem praktického workshopu prebehla aj teoretická časť, ktorá pozostávala z prezentácie. Účastníkov bolo cez 20 a všetci zanechali pozitívnu spätnú väzbu. 

Workshop 3 – hlinené omietky Stratená

12.6.2021

V obci Stratená mladá rodina opravuje starý dom a v rámci nášho wokrshopu sme sa na tomto dome učili vyrobiť a naniesť hrubú hlinenú omietku. Všetky materiály boli lokálne, z okruhu 20 km od samotného domu. Lektor Braňo Tancár nám vysvetlil ako pripraviť správny mix hliny, piesku a slamy do hrubej omietky a následne nám aj prakticky ukazoval ako takú omietku naniesť, aby vydržala a bola úspešne pripravená na omietku hladkú.  Účastníkov bolo cca 15, niektorí z nich ostali na viac dní. 

Workshop 4 – pec Girovce

3.7.2021

Pec je srdce domu a my sme strávili 2 dni v obci Girovce na východe Slovenska, aby sme sa dozvedeli množstvo informácií o tom, ako sa stavia kachľová pec, na čo všetko treba dávať pozor a aký systém pece je najlepšie zvoliť na konkrétny typ domu. Domáci pán bol sám pán lektor Adam a okrem toho že nám ukázal na svojich domácich peciach rôzne stratégie stavby, pripravil tiež prínosnú prezentáciu a na druhý deň nám prakticky ukázal a učil nás ako pec stavať. Tento workshop bol mimoriadne prínosný, pretože úspešne skombinoval praktickú aj teoretickú časť pri tak zložitej téme ako stavba kachľovej pece. 

Workshop 5 – Zelená strecha – Sečovská Polianka

14.8.2021

V Sečovskej polianke nám domáci pán a zároveň lektor Michal Paulišin pripravil ideálne podmienky na to, aby sme sa naučili ako si spraviť zelenú strechu a časť jeho strechy na rodinnom dome sme premenili na zelenú variantu. Počas celodenného praktického workshopu sme sa dozvedeli rôzne nástrahy, ktoré nás pri zvolení tohto typu strechy čakajú a na čo si treba dávať zvlášť pozor. Účastníci sa aktívne pýtali rôzne otázky, ktoré lektor častokrát prakticky zodpovedal. Na strechu sme postupne vynosili a rozložili všetky potrebné vrstvy, od fólie cez substrát z rozdrvených starých tehál, hlinený substrát a rastliny – rozchodníky sme boli natrhať na neďalekej opustenej železnici. Účastníkov bolo cca 20.  

Workshop 6 – detské ihrisko

21.8.2021

V rámci poslednej aktivity tejto sezóny sme pripravili tiež workshop týkajúci sa výstavby alternatívnych detských ihrísk. Okrem ihriska zo slamených balíkov, ktoré sa flexibilne menilo podľa kreatívnej nálady skupinky malých návštevníkov a návštevníčiek, sme tiež vyrábali kockoidný objekt ktorý ponúkal pre deti rôzne tipy vyžitia a taktiež dal priestor na kreatívne spôsoby prístupu k hraniu. Účastníkov bolo zhruba 20, pričom tento workshop plynule prešiel do popoludnia týkajúceho sa prírodného staviteľstva vo všeobecnosti.

Deň Zdravých domov na Východ 

21.8.2021

Po prebiehajúcom workshope sme premostili témou hrania sa detí v prírode a spojenia detí a pohybu pri edukácii v hodinovej diskusii. Po nej nasledoval koncert a potom séria prednášok na rôzne témy prírodného staviteľstva, zakončeným debatou medzi publikom a prednášajúcimi. Celý program prebiehal vo vonkajších priestoroch pri rybníkoch pod Šarišským hradom pri obci Veľký Šariš a bol vyvrcholením tejto edície nášho projektu poznamenaného pauzou kvôli Covidu 19, pracovným aj osobným vyťažením organizátorov. Celkovo však projekt musíme neskromne hodnotiť ako úspešný, pretože prehĺbil vzťahy v komunite prírodných staviteľov, pritiahol nové tváre a hlavne prinesol množstvo užitočných praktických a teoretických informácií o danej téme.