• Stretnutie nadšencov konopného betónu, Košice
  pozývame na konferenciu o pestovaní a využívaní konopy siatej 6.5.2023 a na praktický workshop konopnej izolácie na stavbe 7.5.2023
 • Minikonferencia ZDNV 2023
  Konferencia s cieľom ukázať, čo je nové v našom regióne v oblasti prírodného staviteľstva, pokračujeme v tradícii z roku 2020, kedy sme v Tabačke usporiadali prvý ročník.
 • 2020 – 2021
  Zhrnutie zo série workshopov realizovaných počas rokov 2020 a 2021 v rámci našej podpory prírodného staviteľstva a príbuzných tém.
 • 2019
  Aktivity ZDNV začali počas roka 2019, kedy sme odštartovali našu iniciatívu.
 • Východoslovenská komunita prírodného staviteľstva
  našim cieľom je spojiť ľudí v našom regióne venujúcich sa prírodnému staviteľstvu, permakultúre, životnému prostrediu, recyklácii materiálov a podobne

huba o.z. realizuje projektový zámer Zdravé domy na východ 2022
s finančnou podporou  Zeleného vzdelávacieho fondu 4/2022 formou dotácie z Environmentálneho fondu