2019

V rámci projektu Zdravé domy na Východ sme v roku 2019 zorganizovali 6 prakticko-teoretických workshopov na rôznych miestach východného Slovenska a v roku 2020 v Košiciach záverečné podujatie – Minikonferenciu o prírodnom staviteľstve. 

Prvý workshop

sa konal 22.6.2019 v Ekocentre Sosna v Kostoľanoch nad Hornádom. Toto úvodné stretnutie bolo zamerané všeobecne na prírodné staviteľstvo ako také. Oproti ostatným workshopom bolo viac teoretické, prednášal architekt Viliam Holeva a praktické ukážky prezentoval Štefan Szabó z domácej Sosny. Prišlo cca 20 účastníkov, ktorí sa dozvedeli základné informácie a techniky prírodného staviteľstva a videli ukážky priamo v ekocentre. 

Druhý workshop

sa konal 27.7.2019 v Petrovanoch v rámci Sochárskeho sympózia Práci česť. Témou workshopu boli hlinené pece, lektorom stretnutia bol peciar Stanislav Tkáčik. Účastníci sa mali v teoretickej časti možnosť oboznámiť s množstvom informácii týkajúcich sa akumulačných hlinených pecí v domoch. Počas praktickej časti potom dokončili predpripravenú experimentálnu hlinenú pec, ktorá je doteraz v aréali Kaštieľa v Petrovanoch. 

Tretí workshop

sa odohral 31.8. až 1.9.2019 v Košickom Klečenove, v časti Borda. Témou boli drevené a slamené konštrukcie, lektorom bol Jaroslav Bartsch, ktorému asistoval Marek Rabík, zakladateľ Bývame zdravo. Počas tohto dvojdňového workshopu si účastníci mohli vypočuť množstvo teoretických poznatkov ohľadov slamených balíkov, hlavnou však bola praktická časť pri ktorej samotní účastníci postavili stenu z týchto balíkov. 

Štvrtý workshop

bol taktiež dvojdňový a konal sa od 13.9.-14.9.2019 vo Valentovciach. Témou tohto stretnutia boli hlinené omietky a oprava tradičnej hlinenej drevenice, lektorom bol Jozef Kratochvíla, zvaný tiež Lopúch. V rámci workshopu mali účastníci možnosť naučiť sa pripraviť si hlinenú omietku z lokálnej hliny a prakticky ju naniesť na steny drevenice. 

Piaty workshop

sa konal 13.10.2019 v Novom Ruskove pri Trebišove. Témou bola permakultúrna záhrada, lektorom bola vedúca miestneho projektu Záhrada so srdcom, Lucia Capová. Účastníci sa oboznámili s filozofiou permakultúrnej záhrady a v rámci praktického workshopu sa naučili skonštruovať si vyvýšený záhon a pripraviť si ho na zimu tak, aby sa v ňom na jar mohlo sadiť. 

Posledný, šiesty workshop

sa konal 26.10.2019 v Šaci. Témou bolo zatepľovanie slamou s lektorom a prírodným staviteľom Michalom Pončákom. V prvej časti ukázal lektor svoj prvý skolaudovaný prírodný dom na východnom Slovensku. V praktickej časti sa potom zatepľoval slamou malý záhradný objekt. Účastníci sa naučili rezať slamené balíky a tiež upevňovať ich do predpripravenej konštrukcie. 

Minikonferencia

Poslednou akciou projektu bola minikonferencia s názvom Deň Zdravých domov na Východ, ktorá sa konala 22.2.2020 v Košiciach, v priestoroch kultúrneho centra Tabačka Kulturfabrik. Na minikonferencii celkovo vystúpilo 11 prezentujúcich a popri nich sme púšťali videá natočené počas predchádzajúcich workshopov. Na konci programu potom bola diskusia s vybranými prezentujúcimi na tému budúcnosť prírodného staviteľstva. Milo nás prekvapila účasť na podujatí, ktorá bola okolo 100 účastníkov.