Východoslovenská komunita prírodného staviteľstva

Vo svete a čoraz viac aj na Slovensku sa vedie aktívny diskurz o klimatickej zmene a s tým súvisiacich mitigačných a adaptačných opatrení, a to aj v spojitosti s témou bývania. Čoraz viac sa do popredia dostáva téma výstavby budov, ktoré sú ekologické, zdravotne nezávadné, používajú prírodné materiály a sú ako celok čo najšetrnejšie k životnému prostrediu.
Napriek nárastu popularity ale naďalej existujú problémy, ktoré prírodné staviteľstvo brzdia, ako nedostatok kvalifikovaných pracovníkov či nedostatočná osveta verejnosti, málo skúseností a možností sa naživo zoznámiť a zažiť takéto stavebné riešenia, ktoré sú ešte stále a často v širokou verejnosťou opovrhované.

Minulé roky sme aj vďaka podpore od Zeleného Vzdelávacieho Fondu usporiadali sériu workshopov s názvom Zdravé domy na Východ týkajúcich sa prírodného staviteľstva. Celkovo sme zorganizovali 12 workshopov, pri ktorých sme kombinovali teoretické prednášky s možnosťami praktickej náuky priamo v teréne. Bol to prvý obdobný prakticko-teoretický cyklus zameraný na tému prírodného staviteľstva na východnom Slovensku. Vďaka početnému záujmu o naše aktivity a postupné vytváranie komunity ľudí zaujímajúcich sa o túto tému by sme v tejto činnosti radi pokračovali a nastavili ich pravidelnú kontinuitu.

V nasledujúcom období sa chceme viac sústrediť na propagáciu a nadväzovanie ďalších spoluprác s novými odborníkmi a rozširovať tak kruhy pôsobenia. Venovať sa najmä vzdelávaniu, ako verejnosti, tak aj našich členov a podporiť a profesionalizovať naše činnosti.

Tieto stánky budú zbierať základné informácie o tom, čo sa na východe v našom smere deje, kontakty na jednotlivých majstrov a odborníkov, skúsenosti a poznatky…

Kontakty na jednotlivých majstrov, účastníkov workshopov, lektorov, hlinárov, peciarov a ďalších postupne budeme dopĺňať do našej databázy kontaktov

Budeme radi, keď sa k nám budú pridávať ďalší ľudia, ktorých táto téma zaujíma. Neváhajte nás kontaktovať.

Zástupcovia:

Pavol Mészáros a Jakub Andor